Medlemmar i SIgNEringen
 
I SIgNE välkomnar vi alla som
värnar om Sibirisk katt och Neva Masquerade.
Inom SIgNE råder ömsesidig respekt och vi medlemmar stöttar varandra.
SIgNE är en rasring för alla intresserade
  SIgNEs uppfödare har ett gemensamt mål att avla fram rastypiska, sunda och friska katter med bra temperament.
I SIgNE har vi inga avelsrekommendationer utan ett ”sunt bonnförnuft”.
 

 
SI = SIbirisk katt
g = gemenskap
NE = NEva masquerade
 
 
 
Som medlem i SIgNE får du bland annat:
Skicka in bilder på dina katter till månadens katt och titelkatter.
Annonsera om du har katter som söker ny ägare eller avelshane
Finnas med på vår uppfödarsida med namn och länk till din hemsida
Delta på olika föreläsningar, aktiviteter, seminarier, klubbmästerskap och annat kul som medlemmar har föreslagit och styrelsen arrangerar.
10 % rabatt på gentester hos AnimalsDNA, (Skicka mail till signeringen@gmail.com så erhålls din rabattkod)
Vill du också vara med? Stödjer du SIgNE’s ideologi? Vill du bli medlem?
Betala in 200kr på vårt Bankgiro 458-6590  SWEDBANK.
Skicka samtidigt ett mail till signeringen@gmail.com och lämna ditt namn, adress, email och telefonnummer, eventuellt stamnamn och hemsideadress.

 
Information om medlemskap 

Medlemsavgifter gäller kalenderår.
För ny medlem som betalar in medlemsavgiften 1 Sep – 31 dec gäller medlemsskapet även
nästkommande kalenderår.

Hel medlem (rösträtt) 200 kr
Uppfödare som är medlem kan betala 100 kr (full rösträtt) för kattungeköpare som är nya medlemmar
Hel medlem kan i samma hushåll ha Stöd- och Gåvomedlem/familjemedlem 100 kr (har ej rösträtt)
 
 
Se även vår Butik med några saker som är roliga och bra för både fyrbenta och tvåbenta.